Skip to main content

Taksthuset Follo hjelper deg med alle typer takst tjenester i Frogn, Drøbak, Nesodden, Ås, Ski, Kråkstad, Vestby, Son, Hølen, Oppegård, Kolbotn, Siggerud, Enebakk, m.m.

Uavhengig kontroll Uavhengig kontroll

3. parts kontroll - uavhengig kontroll

Unngå dyre overraskelser ved å bruke en fagkyndig byggekontrollør

Med uavhengig kontroll blir det gjort en 3. parts kontroll av arbeider innenfor et definert ansvarsområde. Omfang og innhold av slik kontroll besluttes av tiltakshaver, innenfor de gjeldende minstekrav definert som ”obligatorisk uavhengig kontroll”, samt eventuelle tilleggskrav fra kommunen.

Det er bevist at når utførende entreprenør/håndverker får høre om at byggherren har engasjert en 3-parts kontrollør så skjerpes kvaliteten og sluttproduktet blir mye bedre.

Uavhengig kontroll kan foretas på hele bygget eller på deler av bygget slik som bad og våtrom, tilbygg, utvendig rehabilitering, trykktest, osv.

Vi hjelper deg med uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll er et krav ved flere ulike tilfeller ved nybygg og søknadspliktig ombygging. Kontrollen er en kvalitetssikring av resultatet og utførelse på det arbeidet som er gjort. Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger. 1. januar 2013 ble det innført nye byggforskrifter. Disse krever at en uavhengig part skal kontrollere våtrom og lufttetthet i alle nye boliger.

Har spørsmål til uavhengig kontroll og ønsker å få oss til å kontrollere, er det bare å ta kontakt. Vi gir deg gjerne råd!