Skip to main content

Taksthuset Follo hjelper deg med alle typer takst tjenester i Frogn, Drøbak, Nesodden, Ås, Ski, Kråkstad, Vestby, Son, Hølen, Oppegård, Kolbotn, Siggerud, Enebakk, m.m.

Tilstandsrapporter Tilstandsrapporter

Tilstandsrapporter

Når en bolig skal legges ut for salg i markedet må den ha en tilstandsrapport. Dette er en teknisk vurdering av boligen, foretatt av en takstmann. Den beskriver avvik fra byggeforskriftene og boligens vedlikeholdsbehov.

Tilstandsrapport, en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.

Tilstandsrapporten senker konfliktnivået i bolighandelen og gir forutsigbarhet. Så hvis du skal selge bolig og ønsker å være troverdig i markedet eller ønsker en god oversikt over fremtidige behov for oppgraderinger er det en tilstandsrapport du trenger. Kort sagt får du en tryggere bolighandel.

Tilstandsrapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Tilstandsrapporter for problemfritt eierskifte

Med en grundig tilstandsrapport utarbeidet av våre takstmenn får du vite om det er feil eller mangler i boligen før du kjøper eller selger.

I dag selges de fleste boliger med tilstandsrapport. Det anbefales også av de fleste eiendomsmeglere. Det arbeides med å lovfeste bruken av tilstandsrapporter, men per i dag er dette ikke lovfestet og dermed ikke en absolutt forutsetning.

En tilstandsgrad er et uttrykk for hvilken tilstand et objekt eller bygningsdel har. Referanse for tilstandsgraden er tilstanden objektet eller bygningsdelen hadde da den var ny. Tilstandsrapporten har tilstandsgrader (TG) fra 0-3, hvor TG0 er nytt uten avvik, TG1 er mindre avvik, TG2 er vesentlig avvik og TG3 er behov for strakstiltak eller fare for liv og helse.

Tilstandsrapporter NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler) representerer en del av takseringen av din bolig, og krever en nøyaktig jobb. I tilstandrapporten vektlegges det byggtekniske, som er veldig viktig når man vurderer å selge boligen. Rapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som har stor betydning ved eierskifte. Dokumentet skal gi økt sikkerhet for både kjøper og selger.

Sjansespill å kjøpe bolig uten tilstandsrapport, kontakt oss i dag!

 

- Les mer om nye reglene gjeldene fra 1. januar 2022