Skip to main content

Taksthuset Follo hjelper deg med alle typer takst tjenester i Frogn, Drøbak, Nesodden, Ås, Ski, Kråkstad, Vestby, Son, Hølen, Oppegård, Kolbotn, Siggerud, Enebakk, m.m.

Overtakelsebefaring Overtakelsebefaring

Overtakelsebefaring

Overtakelsebefaring

Når du overtar ny bolig kan det være lurt å ha med seg en fagkyndig som kan hjelpe deg med å påpeke eventuelle feil og mangler som du ellers vil kunne ha oversett.

Boligen skal være i samsvar med Norsk lov, forskrifter, Norsk standard og god byggeskikk. Om det oppdages feil og mangler av vesentlig karakter bør ikke boligen overtas.

Ta ikke lett på overtagelse av bolig. Det er viktig å stille godt forberedt. Les gjerne mer om hva overtagelse innebærer og hva det betyr for deg som forbruker og boligkjøper. Ved overtakelse aksepterer du boligen/bygget som det er, med eventuelle merknader. Du overtar i praksis risikoen for bolig eller boenhet, reklamasjonsfrister begynner å løpe, eventuell dagmulkt stanses og entreprenøren har krav på sluttoppgjør.

  • Takstmann har oversikt over hva som er viktig å få protokollført. Det er dette som er din trygghet som kjøper.
  • Ta gjerne kontakt med oss i god tid før befaring. Vi blir gjerne med for at du skal ha en trygghet på at befaringen og protokollføringen blir gjort korrekt.

Du skal føle det trygt å ha fagmann med deg på overtakelsebefaring.