Skip to main content

Taksthuset Follo hjelper deg med alle typer takst tjenester i Frogn, Drøbak, Nesodden, Ås, Ski, Kråkstad, Vestby, Son, Hølen, Oppegård, Kolbotn, Siggerud, Enebakk, m.m.

Trykktesting Trykktesting

Trykktesting

For å forsikre deg om at bygget er tett nok må du utføre en trykktest som viser lekkasjetallet for bygget.

Teknisk forskrift og standarden for passivhus stiller krav til hvor lavt lekkasjetallet for bygget skal være når det står ferdig. Lekkasjetallet er altså et mål på hvor tett bygget er og måles ved hjelp av en trykktest.

Det er nå påbudt med dokumentasjon av boligen

Alle boliger bygget etter 1981 har hatt krav til tetthet, men det er først de senere årene hvor det er blitt påbudt å dokumentere at boligen tilfredsstiller de gitte kravene. Fra og med 1. januar 2013 er det et krav om at tetthetsmålinger skal foretas av en nøytral part.

Ved å trykkteste bygget for hvert tette lag, (Vindtetting, dampsperre og ved ferdig bygg), er det enkelt å avdekke feil under veis slik at det endelige resultatet blir meget bra. Resultatet er lavere energikostnader og et behagelig inneklima.

Få hjelp med trykktesting, ta kontakt!